Nastavení posedu BG Fit


BG FIT SYSTEM

Body Geometry FIT je nejkomplexnější systém určený pro všechny jezdce bez ohledu na jejich úroveň jízdy nebo značku kola, kterou si vybrali. Překračuje základní konkurenční produkty, jedná se o velmi individualizovaný, vědecky prověřený systém zaměřený na všechny aspekty jezdcovy pozice. Je vytvořen tak, aby specificky pomohl cyklistovi jet rychleji, déle s větším pohodlím a současně s menší možností zranění

POZITIVNÍ VÝSLEDKY

Body Geometry FIT se nepokouší umístit každého do pozice předdefinované "ideální" pozice založené na průměrech, jak to dělají ostatní systémy. Pomáhá jezdci jet rychleji zlepšením efektivnosti bez potřeby obětovat pohodlí pro výkon. Můžete použít stejný proces a nastavit pozici pro jakéhokoli jezdce.

BODY GEOMETRY FIT DATA

Ačkoli nepotřebujete žádné komplikované nástroje pro dokončení vysoce kvalitního "fit" procesu pouze s použitím Body Geometry FIT systému, můžeš svému zákazníkovi poskytnout pokročilejší zážitek z celého procesu s použitím našeho BG FIT DATA systému. Tento systém vám umožní natočit záběry jezdce současně ze dvou úhlů pohledu, a tak můžete lépe vyhodnotit pozici jezdce přímo v pohybu na trenažéru a identifikovat potřebné změny. Vizuálně vtáhnete jezdce do procesu, takže DATA systém nejenom zhodnocuje vaši práci, ale současně pomůže nalézt odpovědi na zákazníkovy otázky.

Jak probíhá BG Fit


1. Interview, Anamnéza

Každému procesu nastavení, pro nováčky i zkušené cyklisty, předchází interview (anamnéza) v rámci odhalení cyklistovi historie, předchozích zranění a cíle, se kterým cyklista na BG FIT přichází.

2. Fyzické vyšetření

Tato fáze BG Fit techniky nám ukáže ohebnost a rozsahy pohybů jezdce včetně vyšetření stavby chodidla, kolen, zakřivení páteře, pomůže odhalit případnou nesouměrnost v délce dolních končetin a stanoví základní stavební kámen pro nastavení optimálního posedu.

 3. Nastavení v pohledu ze strany

Cílem je stanovit optimální pozici z bočního pohledu, tedy výšku a předozadní pozici sedla, délku a úhel představce a nastavení zámků.

4. Nastavení v pohledu zepředu

Analýza čelního pohledu napomáhá optimalizovat biomechaniku a kinetiku chodu pedálu tak, aby kyčel, koleno a kotník pracovaly v optimální linii a koleno mělo možnost pracovat jako ideální píst. 

5. Kontrolní návštěva

Součástí procesu je následná kontrola, po týdnuči více v rámci zjištění efektivity absolvovaného procesu a zodpovězení případných dotazů ohledně adaptace na novou pozici, případně drobné korekce.

Podmínky BG Fit

Objednávka

vždy je potřeba se předem objednat u našich fiterů

Časová náročnost

je potřeba počítat s větší časovou náročností pro dosažení perfektního výsledku 

4-5 hodin

Cena


3990 Kč

Jan Schön

BG Fit Herčíkova 1a

  • 733 127 474 
  • jan.schon@specializedsvorada.cz